Lokalny Program Rewitalizacji Gminy

W dniu 17.01.2017r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbędzie się spotkanie konsultacyjne projektu: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Żórawina na lata 2016-2026. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do uczestnictwa w prezentacji dotychczasowych prac nad dokumentem.

One Reply to “Lokalny Program Rewitalizacji Gminy”

 1. Mędłów perłą w g….e

  Po raz kolejny Mędłów został pominięty (olany sikiem prostym), tym razem we WSZYSTKICH kategoriach problemów zarówno społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, jaki i technicznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy.
  Proszę zapoznać się z rozdziałem środków na rewitalizację GMINY ŻÓRAWINA http://www.gminazorawina.pl/sites/default/files/news/files/program_rewitalizacji_zorawina.pdf .
  Szlag może trafić na jakie cele i jakie środki zostały przeznaczone.
  O sprawie dziesięcioletniej batalii o plac zabaw, boisko i miejsce do zawracania dla autobusu szkolnego nie bałaknięto ani słowem. O braku chodników, oświetlenia ulic, świetlicy, niedrożnej kanalizacji też próżno tam szukać.
  O przepraszam! Jest problem społeczny w Mędłowie – niski wskaźnik czytelnictwa, no ale czytelni także nie zaproponowano. Jawna bezczelność.

  Ze świątecznym pozdrowieniem
  Piotr Popów

Dodaj komentarz