Ogłoszenia parafialne 28.08.2016

XXII Niedziela w ciągu roku

Jak co miesiąc i we wrześniu Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje:

ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.;

ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Wczoraj w Żórawinie przeżyliśmy Gminne Dożynki. Uczyniliśmy to na uroczystej Mszy Św. i we wspólnej zabawie. Gratuluję i dziękuję tym, którzy to wydarzenie przygotowali i w nim uczestniczyli: Panu Wójtowi Janowi Żukowskiemu, Sołtysom z naszej Parafii, tym, którzy zrobili wieńce dożynkowe i wszystkim obecnym!

Za tydzień, w pierwszą niedzielę września, świętujemy nasz Odpust Parafialny i Jubileusz 50-ciolecia powojennej administracji naszej Parafii. Uroczystości przewodniczyć będzie Kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej Ks. dr Rafał HOŁUBOWICZ. W tę Uroczystość i Dożynki uczynimy błogosławieństwo ziarna pod zasiew i wieńców dożynkowych. Za tydzień o godz. 13.00 serdecznie zachęcam i proszę o liczny udział wszystkich naszych Parafian w tym święcie! Do procesji niech włączą się dzieci komunijne i rocznicowe w swoich strojach, także młodsze dziewczynki. Proszę chętnych do pomocy w niesieniu baldachimu i sztandarów.

Msze św. za tydzień będą sprawowane w Turowie o godz.: 8.30 i 13.00 /nie będzie Mszy Św. o godz.11.30/. W Okrzeszycach Msza św. o godz. 10.00.

Rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Zapraszam szczególnie uczniów i ich rodziców, by w najbliższy I piątek miesiąca uczestniczyli w spowiedzi /od godziny 16-ej/ i Mszy św. z tej okazji o godz. 17.00! Życzę wszystkim uczniom i nauczycielom opieki Bożej, ale i współpracy z łaską Bożą dla osiągnięcia oczekiwanych owoców pracy w tym, co przed nami. W piątek na godz. 17.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich uczniów z przyborami szkolnymi, które poświęcę i tak we wspólnocie naszej Parafii poprosimy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym. Po wieczornej Mszy św. w piątek w kościele odbędzie się spotkanie Służby Ołtarza.

Dziękuję bardzo wszystkim, którzy, szczególnie w ostatnim czasie, trudzą się dla dobra naszej Parafii! Dziękuję wszystkim ofiarodawcom! Dziękuję Panu Przemysławowi za naprawę wzmacniacza w naszym kościele!

Serdecznie dziękuję za posprzątanie, ukwiecenie naszego kościoła wczorajszym nowożeńcom! Przed następną niedzielą proszę, by dyżur w przygotowaniu kościoła do Odpustu Parafialnego podjęła Wspólnota z Wojkowic.

Wdzięczność niosę dla sprzątających kaplicę w Okrzeszycach.

Policjanci z Komendy Miejskiej we Wrocławiu zwracają się z gorącym apelem, szczególnie do seniorów, by uważać na przestępców, którzy chcą oszukać, wyłudzić pieniądze, podając się za członków rodziny w potrzebie lub za policjantów z CBŚ.

W środę pogrzebem na osobowickim cmentarzu pożegnaliśmy nauczycielkę z Radwanic: śp. Bogusię Bartosik, a w piątek w Turowie śp. Józefa Tuszkiewicza. Jutro w kaplicy sprawować będziemy Mszę św. pogrzebową śp. Barbary Ścigajło. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

Dodaj komentarz