Konsultacje z mieszkańcami Mędłowa

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu poprosiłem wraz z radą sołecką, by mieszkańcy wypowiedzieli się mailowo na temat tego na co przeznaczyć środki z funduszu na rzecz bezpieczeństwa i estetyki wsi. Mamy określoną kwotę pieniędzy, którą chcemy spożytkować jak najlepiej dla nas wszystkich. Przypominam adres soltysmedlowa@gmail.com Na wszelkie propozycje czekamy do końca czerwca.

Ogłoszenia Parafialne 31.05.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W związku za zniesieniem przez władze państwowe ograniczeń co do liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w kościołach i kaplicach, jako Arcybiskup Metropolita Wrocławski postanawiam z dniem 6 czerwca 2020 r. o zakończeniu obowiązywania „Dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane” udzielonej dnia 27 marca 2020 r. i obowiązującej do jej odwołania. Oznacza to, że ponownie dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wypływający z przykazania Bożego, a określony w przykazaniu kościelnym oraz prawie kanonicznym.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Kościół naucza, iż tylko Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. Jeśli natomiast wierni są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, opieka nad bliźnim wynikająca z przykazania miłości, a czasie epidemii należy też wspomnieć o silnym poczuciu obawy przed zarażeniem, to wtedy nie obciążają swojego sumienia (por. KKK 2181).

Gorąco zachęcam wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii.

+ Józef Kupny

Czytaj dalej Ogłoszenia Parafialne 31.05.2020