Archiwa kategorii: Sołtys informuje

Karolina Zielińska – sołtys wsi Mędłów

Szanowni Państwo,
Ogromne słowo – DZIĘKUJĘ.
Jednak … największe gratulacje należą się dziś właśnie Wam – Mieszkańcom Mędłowa – za spełnienie ważnego obowiązku i wypełnienie przywileju, jakim jest współdecydowanie o losach miejscowości, w której mieszkacie, pracujecie, wychowujecie dzieci, odpoczywacie czy też uprawiacie ogródki.
Przyjechaliście. Wiem, że dla wielu z Was nie było to tak do końca proste i wymagało dobrej organizacji i sporych chęci. Dziękuję.

Bez Waszych głosów nie stanie się nic. To wy możecie uczęszczać na zebrania wiejskie lub nie, to wy możecie współdecydować o budżecie sołeckim, to Wy Państwo macie możliwość opisywania rzeczywistości i mówienia głośno o tym co Was otacza, co Wam przeszkadza, z czego chcecie być dumni i co Was cieszy.

Kto nie słyszał na dzisiejszym zebraniu, to ja powtórzę jeszcze raz słowa Pani Komisarz z UG Żórawina. W Żórawinie – miejscowości liczącej 2000 mieszkańców na zebraniu stawiły się 23 osoby. W Mędłowie, który jest nieporównywalnie mniejszy – było NAS 79 osób! BRAWO!

Ja mogę jedynie skromnie wyrazić ogromną wdzięczność za powierzone zaufanie i wszystkie głosy oddane na moją kandydaturę. Jeszcze raz podkreślam, że liczę na Państwa dalszą aktywność, współpracę i zaangażowanie w sprawy NASZEGO MĘDŁOWA.

Serdecznie pozdrawiam.
Karolina Zielińska

Odpowiedź mieszkańców Mędłowa na pismo wójta gminy Żórawiana.

W odpowiedzi na składane do Wójta Gminy Żórawina wnioski mieszkańców otrzymaliśmy ogólną odpowiedź w formie elektronicznej.
Był to post na stronie gminnej:  www.gminazorawina.pl .
Nasza odpowiedź wraz z prawie dwustoma podpisami została złożona oficjalnie w Sekretariacie Gminy. Pismo zamieszczamy również na  naszej lokalnej stronie.

Zebranie wiejskie 23.09.2017

W dniu 23.09.2017 (sobota) o godz. 11:00 odbędzie się zebranie wiejskie. Miejsce spotkania: ul. Bzowa 5

Tematem zebrania będzie:

  1. Rozdział budżetu sołeckiego na rok 2018
  2. Omówienie planu zagospodarowania terenu uzyskanego pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
  3. Sprawy bieżące wsi Mędłów.
  4. Wnioski i zapytania.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w zebraniu. Liczymy gorąco na obecność zaproszonego wójta gminy Żórawina, Pana Jana Żukowskiego.

sołtys
Marian Garbowski

AKTUALNA SYTUACJA PLACU ZABAW

AKTUALNA SYTUACJA PLACU ZABAW W MĘDŁOWIE
1. Po ubiegłotygodniowej (24.08.2017) kontroli policji, tymczasowy plac zabaw przy ul. Bzowej został zamknięty ze względów bezpieczeństwa.
2. Tymczasowy plac zabaw był zorganizowany na terenie prywatnym użyczonym mieszkańcom wsi tylko do końca 2017 roku.
3. W związku z powyższym, na wniosek właściciela terenu, nieczynne urządzenia zabawowe zostaną usunięte z tymczasowego placu zabaw i zeskładowane na terenie przyszłego placu zabaw bez możliwości użytkowania. Teren prywatny jest obecnie niedostępny.
4. Zagospodarowanie nowego placu zabaw (docelowo również boiska i świetlicy wiejskiej), mimo że na terenie Mędłowa, należy do gminy Żórawina, która formalnie jest jego właścicielem od od listopada 2016r.
5. Budżet sołecki jest częścią skladową budżetu ogólnego gminy, za realizację którego odpowiada wójt gminy.
6. Zadaniowy budżet gminy 2017, w tym na nowy plac zabaw w kwocie 60 tys. zł, zatwierdzono w marcu 2017. Ta informacja została przekazana mieszkańcom na wiosennym zebraniu wiejskim.
7. Za realizację budżetu gminy odpowiedzialny jest wójt gminy.
8. Dotychczas wójt gminy nie zrealizował żadnych działań związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego w Mędłowie.
9. Dalsze szczegółowe informacje u sołtysa.
10. Do sołtysa można również skladać wnioski kierowane do UG Żórawina w sprawie realizacji wszystkich oczekiwanych inwestycji w Mędłowie (np. placu zabaw, boiska, budowy świetlicy wiejskiej, budowy przystanku kolejowego, odpowiedniej przebudowy przystanku autobusowego + wiaty, modyfikacji obecnej komunikacji zbiorowej = TRAKO). Wnioski można składać do skrzynki lub rąk własnych sołtysa, który przekaże je bezpośrednio do UG Żórawina.