Zbieramy krew w Mędłowie

Strona społeczności lokalnej

Zbieramy krew w Mędłowie

Przy współpracy z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu dnia 26.07 w godzinach 9-13 zapraszamy na zorganizowaną akcję zbiórki krwi. Zbiórka będzie miała miejsce w Mędłów na terenie rekreacyjnym. Oprócz pomocy bliźniemu możemy liczyć na 9 czekolad i 2 dni wolne w pracy, co powoduje że mamy kolejny długi weekend w roku.

Podstawowe informacje dla kandydatów do oddania krwi
Przed oddaniem krwi lub jej składników należy:

1. Być wyspanym, wypoczętym
2. W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów
3. Spożyć lekkostrawny posiłek
4. Ograniczyć palenie papierosów
5. Nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój
6. Trzeba zarezerwować około godziny czasu i zabrać ze sobą aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem

Procedura oddania krwi:
1. Preselekcja – wstępna kwalifikacja dawcy (w czasie zagrożenia epidemicznego)
2. Rejestracja: Przy rejestracji otrzymamy do wypełnienia kwestionariusz. Konieczny jest aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (w tym za pomocą publicznej aplikacji mobilnej). W przypadku cudzoziemców, którzy nie mają nadanego numeru PESEL należy przedstawić dokument potwierdzające tożsamość zawierający: zdjęcie, serie, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość.
3. Pracownia hematologiczna. Badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu kilku minut.
4. Gabinet lekarski: ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych, kwalifikacja do oddania krwi.
5. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi. Średni czas oddawania krwi wynosi od 8-10 minut.