Nowa droga w Mędłowie

Strona społeczności lokalnej

Nowa droga w Mędłowie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Lista inwestycji w subregionie wrocławskim:

• Powiat Strzeliński – Przebudowa drogi powiatowej nr 3046D od km 0+000 do km 1+980 oraz od km 2+970 do km 7+240 – 6 245 265,85 zł
• Powiat Średzki – Remont publicznych dróg powiatowych nr 2052D i 2057D relacji Pręzyce – Lenartowice – Księginice – 4 549 715,82 zł
• Powiat Trzebnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego z podziałem na odcinki – 4 972 562,50 zł
• Powiat Górowski – Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec – 842 808,50 zł
• Powiat Oleśnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej – 3 371 971,40 zł
• Powiat Wrocławski – Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki nr 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim, gmina Długołęka – 2 643 690,00 zł
• Powiat Milicki – Remont drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 439 w miejscowości Sułów do granicy powiatu w miejscowości Gruszeczka – 1 013 336,00 zł
• Powiat Trzebnicki – Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów – Ozorowice – Szewce z podziałem na etapy – Etap I – przebudowa drogi i budowa ciągu pieszo – rowerowego – 1 735 078,00 zł
• Powiat Strzeliński – Przebudowa drogi powiatowej nr 3105D w km od 1+500 do km 3+460 – 2 177 533,80 zł
• Powiat Strzeliński – Przebudowa drogi powiatowej nr 3065D w km 1+340 do km 2+332,52 – 1 007 961,60 zł
• Powiat Strzeliński – Przebudowa drogi nr 3070D w m. Nieszkowice – 1 033 684,20 zł
• Gmina Udanin – Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary – 554 258,30 zł
• Gmina Udanin – Przebudowa drogi gminnej 107344D w miejscowości Jarostów – 396 203,13 zł
• Gmina Sobótka – Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka – 518 887,81 zł
• Gmina Sobótka – Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap – 855 970,66 zł
• Gmina Sobótka – Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce – 1 621 893,00 zł
• Gmina Miejska Oława – Budowa drogi gminnej na osiedlu Nowy Otok w Oławie – ul. Gajowa – 593 423,44 zł
• Gmina Wisznia Mała – Przebudowa al.. Brzozowej i Sosonowej w miejscowości Ligota Piękna gmina Wisznia Mała – 675 885,00 zł
• Żmigród gmina – Budowa drogi Bychowo – Żmigród w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w południowo – zachodniej części Gminy Żmigród” – 7 203 668,40 zł
• Gmina Bierutów – Remont ul. Wodnej (120563D ) w miejscowości Bierutów – 333 705,40 zł
• Środa Śląska gmina – Budowa drogi gminnej 3 KDD na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska – etap III – 578 509,50 zł
Gmina Żórawina – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mędłów – 461 252,50 zł
• Gmina Żórawina – Przebudowa drogi gminnej w Starym Śleszowie – 745 894,50 zł
• Gmina Niechlów – Przebudowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice – 412 045,50 zł
• Gmina Niechlów – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wroniniec oznaczonej numerami działek 276, 282, 283, 290 – 418 500,50 zł
• Gmina Wąsosz – Przebudowa ciągu dróg gminnych Kowalowo – Baranowice Etap I Odcinek Kowalowo – Czeladź Wielka – 1 214 961,00 zł
• Gmina Domaniów – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polwica, Kuny, Brzezimierz – 1 708 234,50 zł
• Gmina Jordanów Śląski – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mleczna i Pożarzyce w granicach działek 97 i 38 – 342 992,00 zł
• Góra gmina – Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina – 1 789 153,20 zł
• Gmina Twardogóra – Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzemieślniczej w miejscowości Goszcz – 436 783,00 zł
• Gmina Miękinia – Przebudowa ul. Innowacyjnej we Wróblowicach – 2 411 106,00 zł
• Gmina Jemielno – Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D – 221 400,00 zł
• Trzebnica gmina – Przebuodwa drogi gminnej Koniowo – Ujeździec Mały – 1 127 013,00 zł
• Gmina Czernica – Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej – 1 060 472,00 zł
• Gmina Wińsko – Przebudowa drogi gminnej Staszowice – Raszowice (do granicy gminy) – 1 086 015,00 zł
• Gmina Borów – Przebudowa ulic Szkolnej i Ogrodowej w Borowie – 1 220 674,50 zł
• Syców gmina – Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego – 2 915 042,20 zł