Spotkanie z Panem Wójtem w sprawie przyszłości wsi.

Strona społeczności lokalnej

Spotkanie z Panem Wójtem w sprawie przyszłości wsi.

18.03 w budynku Gminy Żórawina odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Pan Wójt Jan Żukowski. Sołectwo Mędłów reprezentował sołtys Szymon Stanek wraz z członkiem rady sołeckiej. Spotkanie dotyczyło wsi i planowanych inwestycji, a także obrania wspólnego kierunku na rozwój naszego sołectwa. Merytoryczna i szczera rozmowa z obu stron sprawiła, że czas podczas spotkania upłynął bardzo szybko.
Główne założenia po rozmowie to:

– w tym roku Gmina wykona asfalt na ulicy Lipowej i Klonowej
– przedstawiliśmy popartą podpisami mieszkańców prośbę, o gruntowną modernizację ulicy Długopolskiej
– przekazano prośbę młodzieży z Mędłowa dotyczącą budowy boiska do kosza, popartą prośbą sołtysa w tej kwestii
– uzgodniono, że odbywać bedą się cykliczne spotkania sołtysa z Wójtem, mające na celu ocenę planowanego rozwoju wsi
– ustalono, że liczymy się z tym, że nie wszystko powstanie od razu, ale określamy jak najbardziej dokładnie termin realizacji inwestycji jakie wspólnie ustalimy
– sołtys, a bardziej jego podpis i pieczątka na dokumencie składanym do Gminy jest aprobatą potrzeb mieszkańców, jako ich reprezentant. Tylko takie wnioski będą przez Gminę brane pod uwagę.

Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi, za możliwość odbycia spotkania. Cenne spostrzeżenia i uwagi, pozwolą nam na dłuższy czas wspólnie zmieniać nasz kochany Mędłów.