8.09.2020 zebranie wiejskie

W związku z brakiem kworum na pierwszym terminie zebrania wiejskiego w dniu 1.09.2020, sołtys wraz z radą sołecka zapraszają na zebranie które odbędzie się 8.09.2020. Zebranie planowane jest na godz 19:00 na terenie rekreacyjnym obok kontenera. Tematem zebrania jest budżet na 2021 rok i jego podział według Państwa zapotrzebowania.