11.06.2020 Zebranie wiejskie

Strona społeczności lokalnej

11.06.2020 Zebranie wiejskie

Zapraszam na zebranie wiejskie . Drugi termin odbędzie się 11.06.2020 o godzinie 19:00 przy placu zabaw.

Zapraszam

Szymon Stanek
Sołtys