Ogłoszenia Parafialne 31.05.2020

Strona społeczności lokalnej

Ogłoszenia Parafialne 31.05.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W związku za zniesieniem przez władze państwowe ograniczeń co do liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii w kościołach i kaplicach, jako Arcybiskup Metropolita Wrocławski postanawiam z dniem 6 czerwca 2020 r. o zakończeniu obowiązywania „Dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane” udzielonej dnia 27 marca 2020 r. i obowiązującej do jej odwołania. Oznacza to, że ponownie dotyczy wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej obowiązek uczestniczenia we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wypływający z przykazania Bożego, a określony w przykazaniu kościelnym oraz prawie kanonicznym.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że Kościół naucza, iż tylko Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki. Jeśli natomiast wierni są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, opieka nad bliźnim wynikająca z przykazania miłości, a czasie epidemii należy też wspomnieć o silnym poczuciu obawy przed zarażeniem, to wtedy nie obciążają swojego sumienia (por. KKK 2181).

Gorąco zachęcam wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej do ożywienia życia sakramentalnego z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie pandemii.

+ Józef Kupny

Arcybiskup Metropolita Wrocławski

Zapraszam więc do uczestnictwa w Mszach Świętych w naszej Parafii, z zachowaniem odpowiedniego dystansu wewnątrz pomieszczeń oraz z zakryciem nosa i ust!

Od jutra /Dnia Dziecka/ codziennie w czerwcu modlimy się Litanią do NSPJ po Mszach św.: od wtorku do piątku o godz. 17-ej, w sobotę o godz. 9.00, a w niedziele po sumie o godz. 11.30.

W czwartek, pierwszy miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 17.00 pomodlimy się w ciszy Adoracją Najświętszego Sakramentu.

W najbliższy I piątek miesiąca będę pamiętał o chorych z naszej Parafii, od godz. 16.15 zapraszam chętnych do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania.

W następną niedzielę przeżyjemy XIII Święto Dziękczynienia. Będzie to podziękowanie każdego z nas za dobro, które nas w życiu spotyka.

W niedzielę 7 VI na Sumę o godz. 11.30 zapraszam przygotowujących się do I Komunii Świętej. Po Mszy będzie jeszcze nasze spotkanie w kościele.

Za tydzień w niedzielę pomodlimy się przed Najświętszym Sakramentem i dokonamy zmiany Tajemnic Żywego Różańca.

Dziękuję za każde dobro uczynione w minionym tygodniu, za wykonane prace!

Dziękuję za przygotowanie kościoła Parafianom z Turowa! Przed następną niedzielą o posprzątanie kościoła proszę kolejnych mieszkańców Turowa.

Darii Żmudzie dziękuję za przygotowanie kaplicy w Okrzeszycach.

Proszę podejmować ostatnie wydanie Dobrych Nowin!