Objazdowa zbiórka odpadów gabarytowych

06.11.2018 w Mędłowie nastąp odbiór odpadów gabarytowych. 

 

 

 

W ramach zbiórki będzie prowadzony nieodpłatny odbiór następujących odpadów
z nieruchomości zamieszkałych:
1. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD, RTV, itp.),
2. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
3. Zużytych opon (nie większe niż opony z samochodów osobowych),
4. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady należy wystawić przed posesję dzień przed terminem odbioru w miejscu widocznym i dostępnym przy krawędzi jezdni.
W zabudowie wielorodzinnej mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i innych budynków wielorodzinnych, odpady składają obok kontenerów, zbiorczych przy osłonach śmietnikowych.

Worki lub inne opakowania, w których wystawione będą odpady, powinny posiadać
odpowiednią wytrzymałość, być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem, skaleczeniem.

Odpady wystawione po dniu wywozu lub po przejechaniu pojazdu w danym dniu nie będą
odebrane.

Plik do pobrania:

Zorawina_III_2018

Dodaj komentarz