Wybory Samorządowe – jak głosować

W niedzielę 21.10.2018 odbędą się wybory samorządowe.

Uprawnionym do głosowania jest każdy obywatel Polski, a także Unii Europejskiej (nawet jeśli nie przyznano mu polskiego obywatelstwa, ale zamieszkuje na obszarze, wobec którego odbywają się wybory). Głosujący musi mieć stałe miejsce zamieszkania i musi być osobą pełnoletnią.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 21 października 2018 roku. Data drugiej tury wyborów wyznaczona została na 4 listopada 2018. Głosujący w wyborach samorządowych zadecydują o tym, kto zostanie członkiem rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich, a także rozstrzygną, kogo zobaczymy w roli wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Tegoroczne wybory, zgodnie z nowelizacją kodeksu wyborczego, od 2018 odbywają się raz na 5 lat. Tyle samo wynosi również kadencja.

Niedziela. Dzień wyborów samorządowych. Wchodzę do lokalu wyborczego, podchodzę do komisji wyborczej i co dalej?

Przede wszystkim – musimy się komisji wylegitymować ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. To nie musi być tylko dowód osobisty? To może być dowód osobisty, ale także każdy inny dokument tożsamości z fotografią: paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, studencka, prawo jazdy. Ważne jest, żeby zdjęcie było aktualne, nie zaś sprzed 20 lat. Tak żeby komisja mogła potwierdzić naszą tożsamość.

Potem otrzymujemy karty do głosowania i podpisujemy się na liście.

Większość wyborców otrzyma cztery karty do głosowania.

Każda będzie w innym kolorze. Karta do głosowania na kandydatów do sejmiku województwa ma kolor niebieski i formę zszytej broszury. W jej prawym górnym rogu znajdują się trzy otwory, tak żeby osoba niewidząca lub niedowidząca – głosująca za pomocą nakładki Braille’a – mogła rozpoznać, że to karta, na której znajdują się nazwiska kandydatów do sejmiku. Na karcie żółtej widnieją nazwiska kandydatów do rady powiatu. Karta również ma formę broszury, ma dwa otwory. Karty do głosowania na radnych gminnych i miejskich są białe. Mają jeden otwór.  Czwarta karta ma kolor różowy. Znajdują się na niej nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta. Zamiast otworów na karcie ścięty jest jej prawy róg.
Głosując na prezydenta miasta, stawiamy znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata. Możemy skreślić tylko jedno nazwisko.

Wybierając radnego miejskiego i do sejmiku, głosujemy na listę, z której kandydat startuje. Stawiamy znak „x” w kratce obok nazwiska. Jeśli zaznaczymy nazwiska kandydatów z różnych list, na przykład list wyborczych komitetów A i B, nasz głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także, jeśli nie postawimy znaku „x” obok żadnego z nazwisk.

Jakgłosują mieszkańcy pozostałych miast oraz gmin? – W wyborach do rady powiatu, podobnie jak do sejmiku, głosujemy na listę. Wybierając radnych do gminy lub miasta oraz w głosowaniu na prezydenta, burmistrza i wójta, głosujemy tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska.

Postawienie innego znaku graficznego, tzw. ptaszka, kreski, litery V, zamazanie kratki spowoduje, że głos jest nieważny. Nie możemy się pomylić w czasie oddawania głosu. Komisja wyborcza wydaje tylko po jednym egzemplarzu kart do głosowania.

 

 

 

Dodaj komentarz