Ogłoszenia parafialne 16.09.2018

XXIV Niedziela w ciągu roku.
W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się, aby prasa, radio, telewizja, Internet służyły prawdzie i dobru oraz zbliżały ludzi do Boga. Do krzewienia dziennikarstwa pokoju, bez udawania i fałszu zachęca Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 52.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pod tytułem „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju.
Na Dolnym Śląsku od 25 lat tę służbę dla Kościołowi realizuje Katolickie Radio Rodzina w obrębie Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej. Rozgłośnia poprzez Internet odbierana jest także przez Polaków na całym świecie, zwiastując Ewangelię i wypełniając misję Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)./…/
Rozwój radia możliwy jest dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli. Tradycyjnie już w niedzielę środków społecznego przekazu ofiarami wspieramy utrzymanie i rozwój naszej katolickiej rozgłośni. Dziękujemy za całoroczną pomoc wielu słuchaczy poprzez indywidualne wpłaty. Dziękuję za otaczanie modlitwą Radia Rodzina i prowadzonych przez rozgłośnię dzieł ewangelizacyjnych. WIKARIUSZ GENERALNY
Dzisiaj spotkam się z dziećmi i ich rodzicami przygotowującymi się do I Komunii Św. Na godz. 11.30 zapraszam na Mszę św. wszystkich uczniów z przyborami szkolnymi, które poświęcę i tak we wspólnocie naszej Parafii poprosimy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.
W najbliższą sobotę na godz. 18.00 zapraszam serdecznie na nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Rity /orędowniczki „w sprawach trudnych i beznadziejnych”/ sprawowanych wobec relikwii tej Świętej. Jest to druga rocznica takich naszych spotkań. Proszę na przygotowanych kartkach wypisywać prośby i podziękowania za wstawiennictwem Św. Rity i przynieść je na nasze modlitewne spotkania.
Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę przygotowali Parafialne Dożynki i Eucharystię odpustową oraz tym, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli!
Przewielebny Księże Proboszczu! Drodzy Parafianie!
Na progu rozpoczynającego się roku akademickiego stajemy wobec Boga z ogromną wdzięcznością za dar nowych powołań kapłańskich. Także i w tym roku seminaryjne sale wykładowe zapełnią się klerykami. Dołączyło do nich dwudziestu alumnów rozpoczynających swoją formację na pierwszym roku. Jest to niewątpliwie znak Bożego błogosławieństwa.
Wiemy także, że w codzienności oprócz wsparcia duchowego potrzebna jest również pomoc materialna. Życie Papieskiego Wydziału Teologicznego jak i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego możliwe jest dzięki hojności wszystkich wiernych Archidiecezji Wrocławskiej. Dzieje się tak, ponieważ wierni świeccy i ich duszpasterze potrafią się dzielić tym, co posiadają, często sami doświadczając niedostatku. Tradycyjnie w tym jesiennym czasie, w którym zbierane są plony różnorodnych upraw, pragnę zwrócić się do Czcigodnego Księdza Proboszcza i do całej Wspólnoty Parafialnej o materialne wsparcie naszego seminarium duchownego szczególnie w postaci płodów rolnych.
Odpowiadając na prośbę Ks. Rektora uczynimy zbiórkę płodów rolnych i ofiar od niedzieli 23 IX. Przypomnę o tym za tydzień.
Serdecznie dziękuję za posprzątanie i piękne ukwiecenie kościoła Parafianom z Bratowic. Przed następną niedzielą o posprzątanie kościoła proszę kolejnych mieszkańców Bratowic.
Dziękuję za przygotowanie kaplicy w Okrzeszycach.
Raz jeszcze muszę przypomnieć, że nie można na cmentarzu i w jego okolicach pozostawiać elementów nagrobków, nadmiaru ziemi czy gruzu. Proszę by z okolic pojemników na śmieci przy nowym cmentarzu zabrać zostawione drewniane obudowy grobów! Za jakość wykonywanej pracy przy stawianiu nagrobków odpowiada osoba opiekująca się grobem!

 

Dodaj komentarz