Ogłoszenia parafialne 17.09.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXIV Niedziela w ciągu roku.
W dzisiejszą niedzielę obchodzony jest 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Modlimy się, aby prasa, radio, telewizja, internet służyły prawdzie i dobru oraz zbliżały ludzi do Boga.
Na Dolnym Śląsku od 24 lat tę służbę dla Kościołowi realizuje Katolickie Radio Rodzina w obrębie Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej. Rozgłośnia poprzez internet odbierana jest także przez Polaków na całym świecie, zwiastując Ewangelię i wypełniając misję Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)./…/
Rozwój radia możliwy jest dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli. Tradycyjnie już w niedzielę środków społecznego przekazu ofiarami wspieramy utrzymanie i rozwój naszej katolickiej rozgłośni. Dziękujemy za całoroczną pomoc wielu słuchaczy poprzez indywidualne wpłaty. Dziękuję za otaczanie modlitwą Radia Rodzina i prowadzonych przez rozgłośnię dzieł ewangelizacyjnych.
Życzę rozgłośni dalszego rozwoju dla chwały Bożej i ku pożytkowi mieszkańców naszej archidiecezji. WIKARIUSZ GENERALNY
Dzisiaj spotkam się z dziećmi i ich rodzicami przygotowującymi się do I Komunii Św. Na godz. 11.30 zapraszam na Mszę św. wszystkich uczniów z przyborami szkolnymi, które poświęcę i tak we wspólnocie naszej Parafii poprosimy o błogosławieństwo Boże w nowym roku szkolnym.
W najbliższy piątek na godz. 18.00 zapraszam serdecznie na nabożeństwo za wstawiennictwem Św. Rity /orędowniczki „w sprawach trudnych i beznadziejnych”/ sprawowanych wobec relikwii tej Świętej. Jest to pierwsza rocznica takich naszych spotkań. Proszę na przygotowanych kartkach wypisywać prośby i podziękowania za wstawiennictwem Św. Rity i przynieść je na nasze modlitewne spotkania.
Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę przygotowali Parafialne Dożynki i Eucharystię odpustową oraz tym, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli!
Dziś w zakrystii możemy swoim podpisem poprzeć projekt ustawy o zmianie ustawy z dn. 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywnia ciąży /trzeba podać swój nr PESEL/ przynoszący ochronę dzieci w okresie prenatalnym, podejrzane o niepełnosprawność.
Serdecznie dziękuję za posprzątanie i piękne ukwiecenie kościoła Parafianom z Turowa: Renacie Tarce, Janinie Romaniewicz i Krystynie Jadowskiej. Przed następną niedzielą o posprzątanie kościoła proszę: Elżbietę Kuriatę, Barbarę Ścigajło i Janinę Rakoczy.
Annie Niewińskiej dziękuję za przygotowanie kaplicy w Okrzeszycach.
Zapowiedzi przedślubne. Do świętego związku małżeńskiego przygotowują się:
14/2017: Katarzyna Natalia Błońska, panna ze Świętej Katarzyny i Piotr Mirosław Dzięgielowski, kawaler z Zagródek (17 IX)
15/2017: Karolina Wojciechowska, panna z Nowejwsi i Bartłomiej Leszek Użałowicz, kawaler z Mędłowa (17 IX)

Dodaj komentarz