Ogłoszenia parafialne 11.09.2016

XXIV Niedziela w ciągu roku

Dzisiaj rozpoczynamy VI Tydzień Wychowania pod hasłem: Miłosierni jak Ojciec”.

Wielką wdzięczność wyrażam wszystkim, którzy w ub. niedzielę przygotowali uroczystość odpustową: przez uporządkowanie terenu wokół kościoła i cmentarzy oraz plebanii. Parafianom z Ozorzyc i Wojkowic dziękuję za przygotowanie pięknych ozdobnych wieńców! Wiele podziękowań kieruję ku tym, którzy przygotowali piękne wieńce dożynkowe oraz za kosz z owocami i chleby dożynkowe, dziękuję za przyniesione kwiaty, ciasta i produkty spożywcze! Za ofiarną i wielką pomoc dziękuję Paniom: Janinie i Danucie Pajdzie. Dziękuję Panu Wójtowi Janowi Żukowskiemu za nieustającą pomoc i okazane wsparcie! Dziękuję za wykonane prace Pani Kościelnej Beacie, służbie muzycznej, Służbie Ołtarza, niosącym baldachim i sztandary oraz wszystkim, którzy mnie w tym czasie wspomogli, a nie zostali wcześniej wymienieni. Czytaj dalej Ogłoszenia parafialne 11.09.2016

Ogłoszenia parafialne 04.09.2016

XXIII Niedziela w ciągu roku, Uroczystość Narodzenia NMP

Przeżywamy dzisiaj, pod przewodnictwem Księdza Kanclerza Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej Dr. Rafała HOŁUBOWICZA, Uroczystość Odpustową, Dożynki i Jubileusz 50-ciolecia powojennej administracji naszej Parafii, błogosławimy ziarno pod zasiew i wieńce dożynkowe. O godz. 13.00 serdecznie zachęcam i proszę o liczny udział wszystkich naszych Parafian w Sumie odpustowej! Dzisiaj nie będzie Mszy św. o godz. 11.30. Czytaj dalej Ogłoszenia parafialne 04.09.2016