Ogłoszenia 07.08.2016

XIX Niedziela w ciągu roku

Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje:

ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie;

ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

Przeżywamy pierwszą niedzielę sierpnia. Duchowo towarzyszymy pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę.

Pamiętajmy, że za tydzień, w II-ą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30 opiece Bożej i błogosławieństwu polecimy dzieci, które w tym miesiącu przeżywają rocznicę Chrztu św., urodzin. Radni Parafialni będą przyjmowali ofiary na malowanie kościoła.

W tym tygodniu od poniedziałku do piątku nie będzie Mszy św. w Turowie. W pilnych sprawach proszę kontaktować się z Panią Koscielną.

Bardzo dziękuję za przygotowanie kościoła Parafianom z Mędłowa. Przed następną niedzielą o posprzątanie kościoła proszę nadal Parafian z Mędłowa.

Dziękuję za przygotowanie kaplicy w Okrzeszycach!

Do świętego związku małżeńskiego przygotowują się:

11/2016: Marta Ewa Róziewicz, panna, zam. w Okrzeszycach i Piotr Ławicki, kawaler, zam. w Prusicach(7 VIII)

12/2016: Malwina Eliza Krok, panna, zam. w Mnichowicach i Wojciech Brzozowski, kawaler, zam. w Mnichowicach(14 VIII)

W piątek pożegnaliśmy zmarłego tragicznie śp. Grzegorza Szaramę z Okrzeszyc. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…

Dodaj komentarz