Prośba – apel do mieszkańców

WIELKA PROŚBA

Drodzy mieszkańcy Mędłowa,w związku z okresem grzewczym PAMIĘTAJCIE,w piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli,płyt meblowych powlekanych, opon itp..


W gospodarstwach domowych (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 ze zm.) można spalać tylko:
papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),niektóre odpady z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych, odpady kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych),

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!
Paleniu śmieci towarzyszy uwalnianie się do powietrza m.in. metali ciężkich, dioksyn, furanów, rakotwórczych pyłów. Ponadto powoduje zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej oraz sadzy szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych i kwas octowy, co z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.
czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych.

Dziękuję i pozdrawiam

Jarosław Kaczmarek

 

Dodaj komentarz