Kalkulacja kosztów ogrzewania przy przejściu na gaz GZ50

Witam,

Próbuję znaleźć rzeczową odpowiedź na pytanie w jakim stopniu zmiana nośnika energii wpłynie na opłaty za ogrzewanie.

Ponieważ ile stron tyle mądrości więc zamieszczam ten post
z nadzieją, że może już ktoś doszedł do jakiś syntetycznych wniosków i moglibyśmy wyrobić sobie obiektywny pogląd na sprawę.

Moje szacunki oparłem na analizie faktur za dostawę propanu C3 w poprzednich 5. latach.

Wynika z niej że moje średnie zużycie gazu to:           460 m3/rok,

co przy obecnej cenie brutto                                                 10,31 PLN/m3

daje rocznie kwotę                                                                       4740 PLN/rok.

Opłata za użytkowanie zbiornika brutto:
30,75 PLN/m-c x 12 m-cy/rok =                                           369 PLN/rok.

Razem:
4740 + 369 =                                                                                  5109 PLN/rok

Do dalszych obliczeń przyjmijmy że energia
z 1 m3 propanu ma wartość:                                                  26 kWh/m3

Czyli zużyłem :
460 m3/rok x 26 kWh/m3 =                                                    12 128 kWh/rok

Z tego wynika że cena brutto 1 kWh z propanu
C3 uwzględniająca opłaty dodatkowe wynosi:
5109 PLN : 12 128 kWh =                                                     0,4213 PLN/kWh

W przypadku GZ50 przyjmuję cenę:                              0,12177 PLN/kWh
sam gaz bez opłat dodatkowych

Rocznie dla uzyskania 12 128 kWh
należy zapłacić:
12 128 kWh x 0,12177 PLN/kWh =                              1477 PLN

Dalsze obliczenia należy prowadzić w oparciu
o ilość zakupionych m3.

Zatem, przy założeniu że 1 m3 GZ50 to:                    8,61 kWh

mamy zapotrzebowanie roczne:
12 128 kWh : 8,61 kWh/m3 =                                          1408,6 m3

Za przesył zapłacę rocznie:
0,3717 PLN/m3 x 1408,6 m3 =                                        523,60 PLN

Oraz miesięczny dodatek zmienny(?):
31,60 PLN/m-c x 12 m-cy =                                              379,20 PLN

Sumując powyższe składniki otrzymuję:
1477 + 523,60 +379,20 =                                                 2379,80 PLN/rok

koszt przyłączenia (rozłożony na 20 lat)
2000 PLN/ 20 rok =                                                             100 PLN/rok

Razem rocznie:
2380 PLN + 100 PLN =                                                      2480 PLN

czyli cena netto 1 kWh z GZ50
wraz z opłatami to:
2480 PLN : 12 128 kWh =                                              0,2045 PLN/kWh

a brutto za 1 kWh:
0,2045 PLN/kWh x 1,23 =                                             0,2515 PLN/kWh

Porównując ceny brutto za 1 kWh:
propan C3                                                                                0,4213 PLN/kWh
GZ50                                                                                           0,2515 PLN/kWh

Opłaty powinny spaść do poziomu
0,2515 : 0,4213 x 100% =                                             60 %         dotychczasowych kwot

Jeśli jesteście Państwo również zainteresowani,
proszę o podzielenie się Waszymi kalkulacjami.

2 odpowiedzi do “Kalkulacja kosztów ogrzewania przy przejściu na gaz GZ50”

 1. Mniej więcej tak będzie jak wyszło Panu z obliczeń.
  Wzory ceny i opłaty dostępny na stronie sprzedawcy w taryfie
  opłata przyłączeniowa ok 2400 zł
  współczynnik przeliczeniowy z m3 na kWh u nas jest 11,227(nieznacznie zmienny)
  jest Pan przy granicy taryfy W2 – od 13350 kWh jest W3 (drobne różnice w kosztach)
  ostatnie zimy słabe – jeśli dalej tak będzie to koszty podobne.
  Mam kolegę któremu udaje się utrzymać zużycie na poziomie niższym niż 1200 m3/rok (mój idol 🙂 – bawi się sterowaniem).
  Ale ogólnie będą to takie koszty.
  Istotne jest dotychczasowe zużycie obecnego paliwa.

 2. Obliczenia wydają się być trafione. Sam kiedyś przeliczałem, że koszt ogrzewania propanem to o około 80% więcej niż ziemnym. Zatem jeśli obrócić obliczenia, wyliczenie obniżenia rachunków po przejściu z propanu na ziemny o 40% wydaje się być bardzo poprawne 🙂

Dodaj komentarz