Przyłącze gazu ziemnego

Zgodnie z prośbą mieszkańców o informowanie w sprawie gazu i w związku z tym, że kilku mieszkańców Mędłowa dostało warunki przyłączenia do sieci gazowej (gazu wysokometanowego) osoby zainteresowane przyłączeniem mogą pobrać i złożyć wnioski o przyłączenie do sieci gazowej w celu wybudowania sieci gazowej i przyłącza. Opłata przyłączeniowa obecnie to około 2 400 zł

Przyłączanie według zasad:

http://www.wroclaw.psgaz.pl/Dlaklienta/przylaczanie_do_sieci

a na tej stronie po lewej stronie znajduje się link do wniosku

http://www.psgaz.pl/dlaklienta/19732/19733

dla domku jednorodzinnego jest to: Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupa I

Do wniosku należy dołączyć: mapkę z zaznaczonym obiektem

Zapotrzebowanie dla domku jednorodzinnego to jest około 4 m3/h i 2100 m3/rok

Trzeba również wybrać sprzedawcę paliwa gazowego

lista sprzedawców

http://www.psgaz.pl/dlaklienta/19052

Można również złożyć wnioski bezpośrednio u sprzedawcy paliwa wtedy chyba umowa załatwiona będzie kompleksowo.

Agnieszka Kopel